விரைவில் துவங்க உள்ள இந்தியா- சிங்கப்பூர் இடையிலான பயணிகள் விமான சேவை...