இந்து கோயில் விழாவில் பக்தர்கள் கலந்துக்கொள்ள கூடாது - இலங்கை அரசு அடாவடி!