பிரசித்தி பெற்ற உத்திரகோசமங்கை கோயில்: அம்மன் சிலை காணாமல் போனதால்...