கேரளாவில் கிணற்றில் மிதந்த கன்னியாஸ்திரியின் சடலம் - மற்றொரு அபயவா?