தி.மு.க IT விங்கின் போட்டோஷாப்பை உண்மை செய்தியாக பகிர்ந்த 'தி ஹிந்து'...