கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு பிப்ரவரி 21ம் தேதி உடல்...