ஜூனியர் உலக கோப்பை ஹாக்கி: தலைமை தாங்கும் விவேக் சாகர் பிரசாத்!