ஜின்ஜியாங் மாகாணத்தில் 2017 முதல் 16,000 மசூதிகளை சீன அரசு அழித்துள்ளதாக ஆஸ்திரேலிய குழு அறிக்கை.!