தேசியக் கட்சி மாதிரியா நடந்துக்கிறாங்க..? 19 வயது சிறுவனின் இறுதி...