Kathir News
Begin typing your search above and press return to search.

ஜல்லிக்கட்டு : சனாதன தர்மத்தில் வேரூன்றிய பாரம்பரியம்!

ஜல்லிக்கட்டு: சனாதன பாரம்பரியத்தில் வேரூன்றிய பண்டைய தமிழர் திருவிழா

ஜல்லிக்கட்டு : சனாதன தர்மத்தில் வேரூன்றிய பாரம்பரியம்!

KarthigaBy : Karthiga

  |  16 Jan 2024 5:00 PM GMT

தமிழ்நாட்டின் சில பகுதிகளில் பொங்கல் காலத்தில் நடத்தப்படும் பாரம்பரியமான ஜல்லிக்கட்டு மிகவும் பழமையான திருவிழாவாகும். "ஏறு தழுவுதல்" என்றும் அழைக்கப்படும் இந்த சடங்கு கலித்தொகை மற்றும் முல்லை பாட்டு போன்ற சங்க நூல்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பாரம்பரியத்தின் அடிப்படையானது 'வாடி வாசல்' எனப்படும் வாயிலில் இருந்து காளையை ஓட விடுவது மற்றும் பல பங்கேற்பாளர்கள் முடிந்தவரை காளையின் கூம்பைப் பிடிக்க முயற்சிப்பது. வெற்றியாளர் காளையை அடக்கியவர் அல்லது தூரம்/நேரம் வரை கூம்பைப் பிடித்துக்கொண்டு ஓடுபவர். இது கொண்டாடப்படும் இடத்தைப் பொறுத்து இதில் வேறுபாடுகள் உள்ளன.

சங்க நூல்களின்படி, ஜல்லிக்கட்டு ஒரு கோவிலுக்கு அருகில் நடத்தப்பட்டது மற்றும் எப்போதும் சனாதன பாரம்பரியத்துடன் தொடர்புடையது. உண்மையில், வாடி வாசலில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் முதல் காளை எப்போதும் கோவில் காளை தான், அதை யாரும் தொட மாட்டார்கள். கலித்தொகையின் 'முல்லை களி' பகுதி ஏறு தழுவுதல் தொடர்பான நடைமுறைகளை விரிவாக விவரிக்கிறது. தொடங்குவதற்கு முன், கிராம மக்கள் கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்வார்கள்.

கலித்தொகை 104 மற்றும் 105 ஆம் வசனங்கள் காளைகளின் நிறத்தையும் அவற்றின் உடலில் உள்ள அடையாளங்களையும் சனாதன கடவுள்களுடன் ஒப்பிடுகின்றன. உதாரணமாக, ஒரு வெள்ளை காளை விவரிக்கப்படுகிறது.

"பனைக்கொடி பால் நிற வண்ணான் போல பழி தீர்த்த வெள்ளையும்"

பனையைக் கொடியாகக் கொண்ட பலராமனைப் போல வெள்ளைக் காளை வெண்மையானது.

"திரு மரு மார்பன் போல திறல் சான்ற கரையும்"

லட்சுமியை மார்பில் வைத்திருந்த விஷ்ணுவைப் போல கருப்பு நிறத்தில் இருக்கும் காரி காளை.

"முக்கண்ணன் உருவே போல முரண் மிகு குரலும்"

இங்கே பிரகாசமான காளை மூன்று கண்கள் மற்றும் ஒளி வீசும் சிவனுடன் ஒப்பிடப்படுகிறது.

அப்போது சிவப்பு நிற காளை இந்த வசனத்தில் வருகிறது

"வேல் வல்லான் நீரனே போல் மிக வந்த சேயும்"

முருகனின் சிவப்பு நிறத்தை உடையவர், சிவப்பு நிறமும், கையில் ஈட்டியும் கொண்டவர்.

மேற்கண்ட நேரடி ஒப்பீடுகளை 104வது வசனத்தில் காணலாம்.

வசனம் 105 அதே கடவுள்களைப் பற்றிய சில மறைமுகக் குறிப்புகளைத் தருகிறது மற்றும் அவற்றை காளையின் சில அம்சங்களுடன் ஒப்பிடுகிறது. உதாரணத்திற்கு,

“வால் உருள் நேமியன் வாய் வைத்த வாழை போல தெள்ளிதின் விளங்கும் சூரி நேற்றி கரையும்” ஜல்லிக்கட்டு மைதானத்திற்கு வரும் கருப்பு காளை. அதன் முகத்தில் சங்கு அடையாளம் உள்ளது. எனவே அந்த நிறம் விஷ்ணுவின் கறுப்பு நிறம் போன்றது என்றும் முகத்திலுள்ள குறி அவரது பாஞ்சஜன்யம் போன்றது என்றும் கவிஞர் கூறுகிறார்.

“ஒரு குழயவன் மார்பில் தார் போல் ஒலி மிகப்பொரு ஆறப் பொருந்திய செம் மருது வெள்ளையும்” , இந்த வரியானது அதே காளையை முன்பு போலவே பலராமனுடன் ஒப்பிடுகிறது. ஆனால் அதன் மார்பில் உள்ள சிவப்புக் குறி பலராமன் சிவப்பு மாலையை அணிந்திருப்பது போல் உள்ளது. நம் புராணங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள உண்மை ஒரு காதணியை உடையவர் என்று அந்த வசனம் பலராமனை விவரிக்கிறது என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

பிறகு “கனிச்சியோன் மணி மிடற்று அணி போல இரும்பினர் எறுத்தின் எந்த இமிழ் குரலும்” . அதாவது ஹாலாஹல விஷத்தைக் குடித்து கழுத்து நீலமாக மாறிய சிவனைப் போலவே, மிகவும் பிரகாசமாக இருக்கும் குறளுக்கு நீல கழுத்து உள்ளது.“வேல் வளன் உடைத்தாழ்ந்த விளங்கு வெண் துகில் எய்ப்பவளிது கிளர்ந்த வெண் கால் சேரும்” என்பது மற்றொரு வரி. இதன் பொருள் சிவப்பு நிற காளை முருகனைப் போலவும், கால்கள் இருக்கும் போது, ​​முருகன் வெள்ளைத் துணியை அணிந்திருப்பது போலவும் இருக்கும்.

காளை 104 இந்த காளைகள் விடப்பட்டவுடன், பங்கேற்பாளர்களுக்கும் காளைகளுக்கும் இடையிலான சண்டை, குருக்ஷேத்திரத்தில் பாண்டவர்களுக்கும் கௌரவர்களுக்கும் இடையிலான சண்டை போன்றது என்றும் கூறுகிறது. தமிழகத்தின் மிகப் பழமையான மரபுகளில் ஒன்றான ஜல்லிக்கட்டில் இதுபோன்ற அனைத்து ஒப்பீடுகளிலும் சனாதனத்தின் முத்திரையை ஒருவர் தெளிவாகக் காணலாம்.


SOURCE :Thecommunemag. Com

Next Story
கதிர் தொகுப்பு
Trending News