கோவில்களின் நன்கொடை நிதி எங்கே? தி.மு.க அரசிடம் சரமாரியான கேள்விகளைக்...