மூன்று மாதங்களில் வெளிநாட்டுக்கு கடத்தப்பட்ட சிலை: மீட்பு போலீசார்...