14 மாநிலங்களுக்கு 7,183 கோடி விடுப்பு: மத்திய அரசு அறிவிப்பு!