2011-ம் ஆண்டே சோனியா காந்தியின் மருத்துவமனை செலவுக்காக, மக்கள்...