புதுச்சேரி: 300 ஆண்டுகள் பழமையான கோவில் சிலைகள் மீட்க நடவடிக்கை!