அடுத்த வருடம் டெல்லியில் G-20 மாநாடு: வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம்