செயிண்ட் ஜோசப் மெட்ரிக் பள்ளியில் ஆசிரியை தாக்கியதால் இரண்டாம் வகுப்பு...