3 கோடி மதிப்புள்ள நலத்திட்ட உதவிகள்.. தமிழக மக்களுக்கு வழங்கிய மத்திய...