கலிபோர்னியா: தமிழ் மன்றம் சார்பாக நடைபெற்ற கோடைகால பயிற்சி முகாம் !