4 இந்தியர்கள் உட்பட 22 பேருடன் சென்ற நேபாள விமானம் - மீட்புபணி நிலை...