வெளிமாநிலங்களில் இருந்து 60 டன் வெண்ணெய் வாங்கும் நிலைமை: வேடிக்கை...