600 கிலோ கஞ்சாவை சாப்பிட்ட பெருச்சாளி - போலீசார் பதிலால் நீதிமன்றம்...