சேவை மற்றும் அர்ப்பணிப்பின் அடையாளம் மோடியின் வாழ்க்கை - அமித்ஷா!