வயிற்றெரிச்சலில் கம்யூனிஸ்ட்டுகள் - பூமி பூஜையை நேரடி ஒளிபரப்பு செய்யக் கூடாது என்று மத்திய அரசுக்கு கடிதம்.!