விருத்தகிரீஸ்வரர் கோவிலில் மூன்று கலசங்களைத் திருடிய நபர் கைது!