போர் பயிற்சிக்கு தயாராகும் சீனா: உச்சகட்ட பதட்டத்தில் தைவான்?