இதை மட்டும் செய்தால் இந்த ஆண்டே கொரோனாவுக்கு முடிவு கட்டலாம்: உலக...