தீவிரவாத அமைப்புகளிடமிருந்து நன்கொடை? விசாரணை வளையத்தில் 'அல் இஸ்லாம்'...