இயற்கை மரணங்களை கொச்சைப்படுத்திய உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு கண்டனம்- சோனாலி...