அமெரிக்காவில் இந்திய வம்சாவளிக்கு நீதிபதி பதவி: ஜோபைடன் பரிந்துரை!