இதன் காரணமாகக் கூட சிறுநீரக மாற்று அறுவைசிகிச்சை செய்ய நேரிடலாம் !