அன்னிய செலாவணி கையிருப்பு போதுமானதாக உள்ளது: ரிசர்வ் வங்கி கவர்னர்!