கிரிப்டோகரன்சி ஒழுங்குமுறை: பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பமும் தேவை ஏன்?