கேரளத்தில் நடந்த கைது சம்பவத்தை உ.பி என திரித்து பரப்பும் நபர்கள் -...