பளுதூக்குதலில் இந்தியாவுக்கு 2வது தங்கம்: பிரதமர் மோடி வாழ்த்து!