புது டெல்லியில் தலைமைச் செயலாளர்கள் மாநாடு: பிரதமர் பங்கேற்பு!