உக்ரைன் போரால் உணவு மற்றும் எரிசக்தி நெருக்கடி: RBI கவர்னர் கூறியது...