தமிழக ஆளுநர் பற்றி இழிவாக பேசிய அரசியல் பிரமுகர் - அலேக்காக தூக்கிய...