'தன்வினை தன்னைச் சுடும்' - தி.மு.க'விற்கு வகுப்பெடுத்த அண்ணாமலை