கோயில்களை இடிப்பதுதான் உங்க திராவிட மாடலா - பா.ஜ.க பொறுப்பாளர் சுதாகர்...