பிரியாவின் தந்தை கோரிக்கையை நிராகரித்த தி.மு.க அரசு