புதுச்சேரியின் சபாநாயகராக பொறுப்பேற்றுள்ள ஏம்பலம் செல்வதை நேரில்...