"போன மாதம் 36 ஆயிரம் ரூபாய் மின் கட்டணம் செலுத்தியுள்ளேன்" - இயக்குனர்...