வைகுண்ட ஏகாதசி.. பெருமாள் கோயில்களில் அதிகாலையில் திறக்கப்பட்ட...