காயத்ரி மந்திரம் என்பது மிகவும் சக்தி படைத்த தெய்வீக மந்திரங்களுள்...