டெல்லி மாநில அரசின் அதிகாரங்களை வரையறுக்கும் G.N.C.T.D மசோதா - தேவை...