இலட்சுமி தேவியை கோபத்தில் ஆழ்த்த கூடிய விஷயங்கள் என்ன ?