பிரதமர் மோடியின் 71வது பிறந்த நாள்! குடியரசுத் தலைவர், துணைத் தலைவர்...