பள்ளியில் மாட்டிறைச்சி வழங்கிய பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் அதிரடி கைது!