கியூபாவிற்கு 10 மில்லியன் யூரோ கடன்களை வழங்க இந்தியா முடிவு: பின்னணி...